HBV - Ökad medlemsnytta

Ökad medlemsnytta

Struktur

Vi märker av effekten av att ha ett mer effektivt system vilket gynnar er medlemmar på fler än ett sätt. Ni kommer få möjlighet att kunna se vad som beställs på artikelnivå och våra upphandlare kommer kunna få fram ett ännu säkrare underlag till kommande upphandlingar. Ni får även en bättre översikt på fakturorna från oss i och med att ni alltid får med leverantörsfakturan som en bilaga och alltså kan se beställningsunderlaget.

Vi får även en lägre kostnad för att administrera era fakturor då det gamla systemet krävde manuell hantering av varje faktura. De perioder då trycket på ekonomiavdelningen har varit som högst, har vi varit tvungna att ha upp till sex inhyrda konsulter som har suttit och hjälpt till med faktureringen då det snurrar cirka 500 000 kundfakturor per år genom vårt system. Tack vare det nya systemet klarar vi oss nu med vår befintliga personal. Det leder till betydligt lägre personalkostnader vilket innebär ökad medlemsnytta för er bland annat genom större möjlighet till priskontroller. Vi kommer även kunna öka hållbarheten i våra affärer både ekonomiskt, socialt och miljömässigt samt hjälpa er med att strategiskt styra era inköp då vi är er förlängda inköpsfunktion.

Uppdaterad 2017-11-16