Nytt tilldelningsbeslut för Lekplats- och sportutrustning del A

lekplats med barn som leker i vintrig miljö

Ett nytt tilldelningsbeslut för upphandlingen av Lekplats- och sportutrustning 20-114, anbudsområde Lekplatsutrustning, har skickats ut till samtliga anbudsgivare. HBV har antagit Söve AB som rangordnad etta, Kompan Sverige AB som tvåa och Hags Aneby AB som trea. Nu avvaktar vi avtalsspärren som löper ut 2021-02-01 innan vi kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

Omfattning

Upphandlingen 20-114 Lekplats- och sportutrustning omfattar fyra olika anbudsområden:

A - Lekplatsutrustning
B - Sportutrustning
C - Fallskyddsutrustning
D - Konstgräs

HBV har sedan tidigare slutfört avtalsdelarna B - Sportutrustning och C - Fallskyddsutrustning och avtalen började att gälla 2020-12-01.

Anbudsområde D - Konstgräs är överprövad och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten.

Nu har HBV skickat ut ett nytt tilldelningsbeslut avseende anbudsområde A - Lekplatsutrustning och avtalsspärren löper ut 2021-02-01.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Söve AB
2. Kompan Sverige AB
3. Hags Aneby AB

HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal med antagna leverantörer i befintligt ramavtal 16-114 Park- och lekplatsutrustning - del A till och med 2021-02-28. 

Läs mer i HBVs avtalskatalog>>

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Uppdaterad 2021-01-26

Kontakt


Kontakt