Nytt tilldelningsbeslut Elmaterial och belysning

Med anledning av uppgifter som framkom i den inkomna överprövningen för tidigare meddelat tilldelningsbeslut, har HBV beslutat att fatta ett nytt tilldelningsbeslut gällande ramavtalsupphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103. Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr fram till och med 2019-04-23.

Därefter kan avtal tecknas och börja gälla 2019-05-01 om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. 

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Rexel Sverige AB
2. Elektroskandia Sverige AB
3. Solar AB

Befintligt ramavtal Elmaterial och belysning 15-103 gäller till och med 2019-04-30.

Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Uppdaterad 2019-04-12

Kontakt