Nytt system för effektivare hantering

För att effektivisera hanteringen av alla inkomna ärenden från våra kunder och leverantörer integrerar vi nu ett ärendehanteringssystem med vårt CRM-system.

En fördel med ärendehanteringssystemet är att hanteringen både förenklas och effektiviseras vilket leder till en bättre hantering för både kunder och leverantörer. Det innebär även att HBV kan följa upp olika slags ärenden för att se vilka frågor eller problem som ofta uppstår. På så sätt kan vi arbeta proaktivt genom att förebygga och förbättra rutinerna där det behövs.

Från och med den 2 augusti behöver alla ärenden som rör ekonomi skickas till den nya epostadressen epost@hbv.se istället för till vår infoadress eller till en specifik person på vår ekonomiavdelning.

Uppdaterad 2021-06-09

Kontakt