Nytt röravtal efter årsskiftet

Nu har Högsta Förvaltningsdomstolens beslut kommit i upphandlingen av Rörmaterial 16-104. Domstolen valde tyvärr att inte ge prövningstillstånd angående den dom som Kammarrätten i Stockholm meddelat.

Frågan gällde vår hänvisning till RSK-nummer i rörupphandlingens prisbilaga med tillägget ”eller likvärdigt”. Kammarrättens dom står sig nu därför och enligt oss förekommer därmed en motstridig kammarrättspraxis i dessa frågor då Kammarrätterna i Jönköping och Göteborg valt att godkänna hänvisningen ”eller likvärdigt” i upphandlingar där upphandlingsföremålet varit snarlikt vårt – en stor mängd olika produkter. Vi hoppas dock på att rättspraxis i framtiden kommer lämna ett större utrymme för bruk av ”eller likvärdigt” i den typ av mängdupphandlingar som vi genomför.

Rörmaterial är ett strategiskt viktigt område och volymmässigt ett av våra större HBV-avtal. Vi lägger nu stora resurser på att få fram ett nytt rörmaterialsavtal och detta sker i dialog med marknadens olika parter. Målsättningen är att vi redan under månadsskiftet oktober/november ska annonsera upphandlingen samt att medlemmar och våra kunder i början av januari 2018 ska kunna avropa från ett nytt HBV-avtal. Ett rörmaterialsavtal som vi är övertygade om kommer leda till stor medlemsnytta.

Ansvarig upphandlare är Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2017-10-03

Kontakt