Nytt ramavtal Tvättstugeutrustning - Service och installation

Från och med 2020-01-01 finns ett nytt ramavtal för Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 klart för avrop. Det nya ramavtalet omfattar service och installation av tvättstugeutrustning och är geografiskt indelat i 40 olika ramavtalsområden. I varje avtalsområde, där anbud inkom, har avtal tecknats med max tre antagna leverantörer. Rangordning i respektive region finns presenterad i HBVs avtalskatalog.

Länk till ramavtalet i HBVs avtalskatalog>>

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

 • AB Richardssons Kyl & Frys
 • AK Tvätt & Kylservice i Växjö AB
 • AT Drift AB
 • BGH Konsult AB
 • Bravida Sverige AB
 • EA Gruppen AB
 • Elbyrån Lennart Nilsson AB
 • Electrolux Professional AB
 • Elektrotjänst i Katrineholm AB
 • EP-Service Kyl & Maskin AB
 • Hedmans Maskinservice AB
 • Kyl & Tvätt Service Södermanland
 • Marklunds Service AB
 • Palmblads Tvätt & Kylservice AB
 • Upplands Tvätt & Kylservice AB
 • Vitvarufixarn i Norr AB
 • Östgöta Maskintjänst AB

Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år.

Överprövning

Anbudsområde 20 - Göteborg (Kungälv, Stenungsund, Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Ale och Kungsbacka) är överprövat och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten.

Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 

 

Uppdaterad 2020-01-15

Kontakt