Nytt ramavtal Tvättstugeutrustning - Service och installation

Från och med 2020-01-01 finns ett nytt ramavtal för Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 klart för avrop. Det nya ramavtalet omfattar service och installation av tvättstugeutrustning och är geografiskt indelat i 40 olika ramavtalsområden. I varje avtalsområde, där anbud inkom, har avtal tecknats med max tre antagna leverantörer. Rangordning i respektive region kommer att presenteras i HBVs avtalskatalog så snart ramavtalet börjar gälla.

 • AB Richardssons Kyl & Frys
 • AK Tvätt & Kylservice i Växjö AB
 • AT Drift AB
 • BGH Konsult AB
 • Bravida Sverige AB
 • EA Gruppen AB
 • Elbyrån Lennart Nilsson AB
 • Electrolux Professional AB
 • Elektrotjänst i Katrineholm AB
 • EP-Service Kyl & Maskin AB
 • Hedmans Maskinservice AB
 • Kyl & Tvätt Service Södermanland
 • Marklunds Service AB
 • Palmblads Tvätt & Kylservice AB
 • Upplands Tvätt & Kylservice AB
 • Vitvarufixarn i Norr AB
 • Östgöta Maskintjänst AB

Rangordning i respektive region kommer att presenteras i HBVs avtalskatalog från och med 2020-01-01 när avtalet börjar gälla

Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år.

Överprövning

Anbudsområde 20 - Göteborg (Kungälv, Stenungsund, Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Ale och Kungsbacka) är överprövat och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten.

Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 

 

Uppdaterad 2019-11-29

Kontakt