Nytt ramavtal Tak och takrenoveringar klart

Nu har HBV slutfört upphandlingen av Tak och takrenoveringar 19-160 och ett nytt värdeskapande ramavtal med förmånliga priser finns klart för avrop från och med 2020-01-01. Produkter som omfattas är tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

Omfattning

Ramavtalet är indelat i 21 avtalsområden vilket motsvarar Sveriges samtliga 21 län. 

Vilken rangordning som gäller i respektive län presenteras i avtalskatalogen från och med 2020-01-01.

Avropsordning från ramavtalet är rangordning för avrop under 700 000 SEK. Avrop över 700 000 SEK sker genom förnyad konkurrensutsättning. Samtliga avrop avseende serviceavtal sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

  • Arena Tak AB
  • Bjärgrim o Co Tak Aktiebolag
  • Hagmans Tak Mitt AB
  • Hagmans Tak Stockholm AB
  • Hagmans Tak Syd AB
  • NP Gruppen AB
  • Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB
  • TAKAB

Avtalstid

Avtalstid 2020-01-01 - 2021-12-31. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år.

Kontakt

Eventuella frågor om det nya ramavtalet besvaras av ansvarig inköpsstrateg Senad Babacic.

Uppdaterad 2019-12-20