Nytt ramavtal inom Pilot Skåne

HBV har slutfört utvärderingen av den nya upphandlingen Löpande glasarbeten 19-36 inom Pilot Skåne. Tilldelningsbeslut är skickat till samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder till och med 2019-07-22. Upphandlingen omfattar löpande glasarbeten av varierande karaktär, exempelvis demontering av gammalt glas, måttagning, upplockning av eventuellt glassplitter efter skadad glasruta och installation av ny glasruta. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

 

Uppdaterad 2019-07-16