Nytt ramavtal för Luftfilter klart

Det nya rikstäckande ramavtalet Luftfilter 20-130 börjar att gälla 2020-04-01. Ett ramavtal som ska tillgodose våra medlemmars och kunders behov av högkvalitativa luftfilter med låg energiförbrukning som hjälper till att skydda människor, processer och produkter från luftburna partiklar. Nytt för denna avtalsperiod är att även köp eller hyra av luftrenare samt mätning och analys av luftkvalitet finns med som nya avtalsområden. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år.

Omfattning och villkor

Ramavtalet Luftfilter 20-130 omfattas av fem avtalsområden, där luftrenare samt mätning och analys av luftkvalitet är nya områden. Antagna leverantörer i rangordning:

A - Filter av glas
1. Camfil Svenska Aktiebolag
2. Resema AB

B - Filter av syntet
1. MANN + HUMMEL Vokes Air AB
2. Dinair AB

C - Luftrenare
1. Resema AB
2. Dinair AB

D - Hyra luftrenare
1. Resema AB
2. Spirare Ventilation AB

E - Mätning och analys av luftkvalitet
1. Resema AB

Filterbyte
Avtalsområde A - Camfil Svenska AB
Avtalsområde B - Mann + Hummel Vokes Air AB

Krav i upphandlingen

En del av anbudsutvärderingen har innefattat en energiberäkning gällande den totala årskostnaden för energiförbrukningen.

HBV har även bedömt filtren utifrån energiklass och de anbudsgivare som kunnat offerera filter med hög energiklass har kunnat erhålla ett mervärde.

Även anbudsgivare med p-märkta filter har kunnat få ett mervärde.

Vi har även ställt miljökrav på transporter. Till exempel för att få fraktfria leveranser krävs att ordersumman uppgår till minst 12 000 SEK. Detta för att minska antalet transporter.

Avtalsområdet mätning och analys av luftkvalitet innebär möjlighet att mäta och analysera inomhusluften i en fastighet. Det som mäts är:

  • antal partiklar i luften, motsvarande PM1
  • lufttemperatur
  • luftfuktighet
  • CO2
  • TVOC
  • lufttryck

Utifrån denna analys och resultatet kan en åtgärd vara att installera en luftrenare i lokalen. Gällande luftrenare har man två alternativ, att köpa eller att hyra luftrenaren.

Uppdaterad 2020-04-01

Kontakt