Nytt ramavtal för Elkraft klart

Inga överprövningar inkom till Förvaltningsrätten efter tilldelning av den nya upphandlingen av Elkraft 20-134. Detta betyder att vi nu tecknar avtal med tilldelade leverantörer. Det nya ramavtalet gäller från och med 2020-01-01 och avser leverans av elkraft för föranmälda bolag/myndigheter.

Antagna leverantörer i bokstavsordning (en leverantör per avtalsområde):

  • Bodens Energi AB
  • Energi Försäljning Sverige AB
  • E.ON Energilösningar AB
  • Mälarenergi AB
  • Skellefteå Kraft AB

Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

Uppdaterad 2019-05-25

Kontakt