Nytt ramavtal gällande Brandskydd delvis klart

HBV har delvis slutfört den nya upphandlingen av Brandskydd 20-120. Upphandlingen består av åtta anbudsområden, varav sex nu är föremål för överprövning. Produkter som omfattas är produkter och tjänster avseende brandredskap, utbildningar och konsulttjänster inom brandskydd samt brandvarnare och filtar. Avrop sker genom rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Denna upphandling består av åtta olika anbudsområden, varav HBV nu kommer att teckna avtal i två av dessa. Sex anbudsområden har blivit föremål för överprövning och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten.

HBV kommer inte att teckna tillfälliga avtal under rättsprocessen utan kommer att vara avtalslösa i de anbudsområden som överprövningen avser.

Anbudsområde A1-A7 är geografiskt indelat och omfattar försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering.

Avrop sker genom rangordning.

Avtalsområde A1 - Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.
1. Securitas Sverige AB
2. Presto Brandsäkerhet AB
3. Dafo Brand AB

Anbudsområde A2 - Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanlands län.
Överprövat.

Anbudsområde A3 - Uppsala och Stockholms län och Gotland.
Överprövat.

Anbudsområde A4 - Västra Götalands län.
Överprövat.

Anbudsområde A5 - Södermanlands och Östergötlands län.
Överprövat.

Anbudsområde A6 - Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län.
Överprövat.

Anbudsområde A7 - Region Skåne samt Blekinge län.
Överprövat.

Avtalsområde BV - rikstäckande och omfattar försäljning av brandvarnare och brandfiltar. Ingen tjänst ingår i detta avtalsområde. 
1. Dafo Brand AB
2. Deltronic Security AB
3. Nexa Trading AB

Avtalstid

Avtalstid för avtalsområde A1 och BV är 2020-01-01 - 2021-12-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. 

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 

Uppdaterad 2019-12-19

Kontakt