Nytt nummer av HBV-magasinet

Nu har det andra numret av HBV-Magasinet kommit. Här kan du läsa om hur Bostaden i Umeå jobbar med uppföljning, om våra nya avtal, rapport från Hållbara dagar och juristkrönikan som handlar om att upphandlande myndigheter är skyldiga att uppge takvolym.

Vi har även en rättelse i den tryckta versionen, På sid 29 gällande avtalet 21-140 Köks- och förvaringslösningar står det i den första kolumnen att förnyad konkurrensutsättning gäller vid köp överstigande 500 000 kronor. Det är felaktigt och avrop ska ske genom rangordning. Vi beklagar detta och det är korrigerat i den digitala upplagan av HBV-Magasinet.

Du hittar det senaste numret här >>

Uppdaterad 2021-06-03

Kontakt