Nytt namn på Upphandlings-avdelningen

Från och med den 1 november byter upphandlingsavdelningen namn till inköpsavdelningen. I samband med namnbytet kommer även våra upphandlares och upphandlingskonsulters titlar att ändras till inköpsstrateger. Syftet med namnbytet är att det i större utsträckning ska spegla hela den inköpsprocess HBV arbetar utifrån.

Uppdaterad 2019-11-03

Kontakt