Nytt elkraftsavtal signerat och klart

högspänningsledning med moln och sol i bakgrunden

HBV har slutfört upphandlingen Elkraft 22-134 som omfattar leverans av elkraft för totalt 19 föranmälda bolag och myndigheter. Mälarenergi AB lämnade det mest fördelaktiga anbudet och antas som enda leverantör i samtliga avtalsområden. Avtalstiden är 2022-01-01 - 2025-12-31. Kundens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden och fortlöpa som längst till och med 2025-12-31. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Omfattning

Ramavtalet Elkraft 22-134 omfattar leverans av elkraft till de 19 bolag som anmälde sig till upphandlingen. Varje bolag utgjorde ett eget anbudsområde, som utvärderades och tilldelades separat. Mälarenergi AB lämnade det mest fördelaktiga anbudet i samtliga anbudsområden och har antagits som enda leverantör. Varje bolag/myndighet hade möjlighet att välja mellan tre olika avtalsmodeller:

  • rörligt elpris
  • fast elpris
  • portföljförvaltning (successiv prissäkring)

Avtalsområden:

1. AB Gotlandshem
2. AB Nynäshamnsbostäder
3. Alfta-Edsbyns Fastighets AB
4. Bostadsbolaget i Mjölby AB
5. Bostadsstiftelsen Platen
6. Eslövs Bostads AB
7. Fristadbostäder AB
8. Hällefors Bostads AB
9. Karlskogahem AB
10. Kopparstaden AB
11. Marks Bostads AB
12. Morastrand AB
13. Norabostäder AB
14. Stiftelsen Aneby Bostäder
15, Treklövern Bostads AB
16. Törebodabostäder AB
17. Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB
18. Ystadbostäder AB
19. Överkalix kommun

HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Magnus Kjellin har arbetat med att utveckla inköpsmodeller för den avreglerade elmarknaden sedan 1993.

Avtalstid

Avtalstiden är 2022-01-01 - 2025-12-31. Ramavtalet tecknas mellan HBV och Mälarenergi AB. Kundens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden och fortlöpa som längst till och med 2025-12-31. Kunden har rätt att nyttja en option inom ramavtalets löptid efter leveransavtalets upphörande.

Kontakt

Frågor om ramavtalet Elkraft besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig och regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl.

Uppdaterad 2021-08-19

Kontakt


Kontakt