Nytt avtal Vitvaror - installation och service

Med start den 1 september 2019 börjar det nya fristående ramavtalet för Vitvaror - installation och service 19-181 att gälla. Förvaltningsrätten valde att avslå de ansökningar om överprövning som inkom och i och med det kunde HBV slutföra upphandlingen och teckna avtal med tilldelade leverantörer. Avtalstiden är två år med möjlighet till två års förlängning. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Befintliga avtal, Vitvaror del C installation och service 15-101 är förlängda till och med 2019-08-30.

Det nya ramavtalet Vitvaror - installation och service 19-181 blir ett eget fristående ramavtal som är geografiskt indelat enligt Sveriges län, med ytterligare indelning i storstadsregionerna. Det är rangordnat och omfattar två avtalsområden; installation och service.

Antagna leverantörer 

Antagna leverantörer (anges i bokstavsordning) för
avtalsområdet installation:

 • Bravida Sverige AB Göteborg
 • Bravida Sverige AB Stockholm
 • Elon Group AB
 • EP Service AB
 • Uppvit AB
 • Vitvaruservice i Stockholm AB

För att se rangordning i respektive region, se tilldelningsbeslutet, klicka här >>

Antagna leverantörer (anges i bokstavsordning) för
avtalsområdet service:

 • Bravida Sverige AB Stockholm
 • Elon Elkedjan Logistic AB
 • EP Service AB
 • QSR Partner AB
 • Vitvaruservice i Stockholm AB

För att se rangordning i respektive region, se tilldelningsbeslutet, klicka här>>

Uppdaterad 2019-09-06