Nytt avtal Styr och Regler

HBV har slutfört upphandlingen Styr- och Regler 18-118. Avtalet är rikstäckande och börjar gälla 2018-01-16 och den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar är fyra år.
Upphandlingen är indelad i fyra avtalsområden: Webbducar med tillbehör, Prognosstyrningstjänst med tillbehör, Styrning av inomhusklimat med hjälp av tempgivare och databas, samt det nya avtalsområdet Centralt system för styrning och övervakning. I den senare delen finns möjlighet till FKU vid avrop av ett centralt system. Man kan även avropa duc-programmering upp till och med fyra stycken med fast timarvode.
Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Här hittar du avtalet Styr- och Regler 18-118

Uppdaterad 2018-01-19