Nytt avtal Säkerhetsdörrar

HBV har slutfört upphandlingen av Säkerhetsdörrar 19-111. Avtalsstart för det nya avtalet är 2019-04-01. Produkter som omfattas är brand-, ljud-, gas- och säkerhetsklassade säkerhetsdörrar. Det nya ramavtalet är rikstäckande och fördelat över fyra geografiska områden; Nord, Väst, Syd och Öst. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Det nya ramavtalet omfattar sju avtalsområden A-G. Avtalsområde A-E är rangordnat och indelat i fyra geografiska områden. Avtalsområde F-G är rikstäckande.

Nord

Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län
Gävleborgs län
Dalarnas län

Väst

Värmlands län
Västra Götalands län
Hallands län
Jönköpings län

Syd

Skåne län
Blekinge län
Kalmar län
Kronobergs län

Öst

Västmanlands län
Örebro län
Gotlands län
Östergötlands län
Södermanlands län
Uppsala län
Stockholms län

Avropsmodellen är löpande rangordning för beställningar som understiger 150 dörrar, därefter sker avrop genom förnyad konkurrensutsättning (FKU).

Antagna leverantörer

A - Säkerhetsdörr av trä i trapphus, inklusive montage

Nord, Väst, Syd och Öst

1. Teckentrup Scandinavia AB
2. Svenska Skydd AB

B - Säkerhetsdörr av stål i trapphus, inklusive montage

Nord, Väst, Syd och Öst

1. Secor AB
2. Svenska Skydd AB
3. Teckentrup Scandinavia AB

C - Säkerhetsdörr på loftgång av trä, inklusive montage

Nord, Väst, Syd och Öst

1. Teckentrup Scandinavia AB
2. Svenska Skydd AB

D - Säkerhetsdörr på loftgång av stål, inklusive montage

Nord, Väst, Syd och Öst

1. Secor AB
2. Teckentrup Scandinavia AB

E - Säkerhetsdörr av stål i trapphus med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp, inklusive montage

Nord, Väst, Syd och Öst

1. Secor AB
2. Svenska Skydd AB

F - Säkerhetsdörr av trä, exklusive montage

Rikstäckande

1. Svenska Skydd AB
2. Beijer Byggmaterial AB
3. Teckentrup Scandinavia AB

G - Säkerhetsdörr av stål, exklusive montage

Rikstäckande

1. Teckentrup Scandinavia AB
2. Daloc AB
3. Beijer Byggmaterial AB

Uppdaterad 2019-02-28

Kontakt