Nytt avtal klart för konstgräs

konstgräs

Från och med 2021-05-07 har HBV ett nytt avtal på plats avseende avtalsområdet Konstgräs inom ramavtalet 20-114 Lekplats- och sportutrustning. Avtalet är rikstäckande och avropsordning är rangordning för avrop upp till 500.000 SEK. Vid avrop om 500.000 SEK eller högre tillämpas förnyad konkurrensutsättning. Möjlighet till trepartsavtal finns. Kompan Sverige AB antas som rangordnad leverantör nummer ett. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Kompan Sverige AB 
2. Lappset Sverige AB
3. Lekolar AB

Montage av vara offereras med timpris och är geografiskt indelat enligt nedan:

Norra Norrland: 
Härjedalen, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten.

Södra Norrland:
Gästrikland, Hälsingland och Medelpad.

Svealand:
Södermanland, Uppland, Västmanland, Närke, Värmland och Dalarna.

Götaland:
Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Dalsland och Bohuslän.

Avtalstid

2021-05-07 – 2023-04-30. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år.

Kontakt

Frågor om detta avtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg.

Uppdaterad 2021-05-20

Kontakt


Kontakt