Nytt avtal klart för Köks- och förvaringslösningar

vitt kök med barbord och två lampor som hänger ned

Upphandlingen Köks- och förvaringslösningar 21-140 har varit föremål för överprövning, men i mitten av mars meddelade Förvaltningsrätten sin dom där det fastslogs att leverantören Polyform Specialsnickeriers ansökan om överprövning avslås. Nu har avtalsspärren löpt ut och HBV kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Det nya ramavtalet börjar att gälla den 1 april 2021 och avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

Omfattning

Den nya upphandlingen Köks- och förvaringslösningar 21-140 avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Upphandlingen är indelad i följande kategorier:

  • lackat
  • laminerat
  • folierat
  • fanér

Antagna leverantörer i rangordning:

Lackat
1. Modexa AB
2. LIB Luck och InredningsBolaget AB
3. Scandinavian Kitchen AB

Laminerat
1. LIB Luck och InredningsBolaget AB
2. Modexa AB
3. Scandinavian Kitchen AB

Folierat
1. Modexa AB
2. LIB Luck och InredningsBolaget AB
3. Scandinavian Kitchen AB

Fanerat
1. LIB Luck och InredningsBolaget AB
2. Scandinavian Kitchen AB

Samtliga leverantörer levererar i hela landet. 

Respektive leverantör kan leverera stommar, bänkskivor, tillbehör, montering samt måttagning. Prislistan är uppdelad så att materialet och arbetskostnaden är separerade, för att underlätta olika typer av avrop och uppföljning.

I avtalet ingår all kapning, kantning och fästdetaljer för respektive produkter. Luckor är exklusive gångjärn och handtag.

I montering ingår måttagning, nyckelhantering, avisering till hyresgäst och eventuell silikonering. 

Totalpris för demontering, bortforsling och deponi per kök/lokal, styckpris för upp till tio enheter.

I samtliga priser är frakt inkluderat. Vid småorder under 1.000 kronor tillkommer dock en fraktavgift och även expressleverans kostar extra.

Med anledning av att upphandlingen har varit överprövad under en tid, så kan det inledningsvis vara en del leveransproblem. Detta på grund av att antagna leverantörer haft mycket kort tid på sig att förbereda sina rutiner och system för det nya ramavtalet.

Avropsordning

Avrop ska ske genom rangordning. Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas. Möjlighet till trepartsavtal finns.

Miljökrav transporter

I upphandlingen har HBV ställt krav på att minst 25 % av produkttransporterna som används för leverans inom ramavtalet, ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 % jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är; el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95.

Minst 50 % av transporterna som genomförs med service- och montagefordon inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid.

Garanti

Garantitid är 20 år på luckor respektive 15-20 år på stommar.

Avtalstid

2021-04-01 – 2023-03-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år. 

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Bengt Tibäck och regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl.

Uppdaterad 2021-03-23

Kontakt


Kontakt