Nytt avtal för Fönster komposit, renovering samt tillbehör delvis klart

HBV har delvis slutfört upphandlingen av Fönster komposit, renovering samt tillbehör 19-141. Anbudsområde B -Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning inklusive montering har tyvärr blivit föremål för överprövning och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten. Det nya avtalet för övriga avtalsområden A samt C-H gäller från och med 2019-03-01.

Det nya avtalet för Fönster komposit, renovering samt tillbehör 19-141 är indelat i åtta olika avtalsområden. Rangordning samt förnyad konkurrensutsättning gäller (se villkor under respektive avtalsområde). Samtliga avtalsområden är indelade i fyra regioner; Nord, Väst, Syd och Öst. 

Avtalstid 2019-03-01 - 2021-02-28. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. 

Information om rangordning inom respektive avtalsområde för respektive region finns tillgänglig på avtalssidorna så snart avtalet börjar gälla 2019-03-01.

Antagna leverantörer inom respektive avtalsområde, i bokstavsordning

A - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning inklusive montering.

Rangordning för avrop upp till 100 st fönster/fönsterdörrar, för avrop av 100 st fönster/fönsterdörrar eller mer gäller förnyad konkurrensutsättning.

 • Entreprenadprojekt Täby AB
 • FSN Nordfönster AB
 • MIR Gruppen AB
 • TomKar-Gruppen AB

B - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning inklusive montering

Överprövad.

C - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning exklusive montering

Rangordning för avrop upp till 200 st fönster/fönsterdörrar, för avrop av 200 st fönster/fönsterdörrar eller mer gäller förnyad konkurrensutsättning.

 • MIR Gruppen AB
 • TomKar-Gruppen AB

D - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning exklusive montering

Rangordning för avrop upp till 200 st fönster/fönsterdörrar, för avrop av 200 st fönster/fönsterdörrar eller mer gäller förnyad konkurrensutsättning.

 • Fria Fönster i Örebro AB
 • Fönster och fasad konsult i Sundsvall AB
 • MIR Gruppen AB
 • TomKar-Gruppen AB

E - Renovering med kvarvarande karm och utbyte av bågpaketet (förnyad konkurrensutsättning)

 • Entreprenadprojekt Täby AB
 • Fria Fönster i Örebro AB
 • FSN Nordfönster AB
 • MIR Gruppen AB 
 • Prefond AB

F - Renovering med kvarvarande karm och utbyte av ytterbåge (förnyad konkurrensutsättning)

 • Fria Fönster i Örebro AB
 • MIR Gruppen AB
 • Prefond AB

G - Renovering med kvarvarande karm och uppgradering av innerbåge (förnyad konkurrensutsättning)

 • CG Grundels Fönstersystem, AB
 • Fria Fönster i Örebro AB

H - Fönstertillbehör (rangordnad)

 • Leif Arvidsson AB

 Ansvarig upphandlare är Pia Söderström.

Uppdaterad 2019-02-25

Kontakt