Nytt avtal för Elkraft klart

Höga elledningar på grönt gräs med träd i bakgrunden

Upphandlingen av Elkraft 21-134 har nu slutförts och det nya avtalet börjar gälla 2021-01-01. Avtalstiden är fyra år. Ramavtalet avser leverans av elkraft till de 28 bolag som anmälde sig till upphandlingen. Varje bolag utgjorde ett eget anbudsområde, som utvärderades och tilldelades separat. En antagen leverantör för respektive anbudsområde. Dessvärre inkom inga anbud för två av anbudsområdena. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

HBV har antagit följande leverantörer för respektive avtalsområde:

1. AB Bostäder i Lidköping
Mälarenergi AB

2. AB Boxholmshus
Skellefteå Kraft AB

3. AB EdetHus
Skellefteå Kraft AB

4. AB Skövdebostäder
E.ON Energilösningar AB

5. AB Svenljunga Bostäder
Energi Försäljning Sverige AB

6. AB Upplands-Brohus
Energi Försäljning Sverige AB

7. AB Väsbyhem
Mälarenergi AB

8. AB Älvkarlebyhus
Mälarenergi AB

9. Bostadsstiftelsen Uddevallahem
Energi Försäljning Sverige AB

10. Båstadhem AB
Skellefteå Kraft AB

11. Herrljungabostäder AB
Skellefteå Kraft AB

12. Håbohus AB
Energi Försäljning Sverige AB

13. Järfälla kommun
Energi Försäljning Sverige AB

14. LudvikaHem AB
Mälarenergi AB

15. Mariehus AB
Skellefteå Kraft AB

16. Mönsterås Bostäder AB
Skellefteå Kraft AB

17. Ramunderstaden AB
Skellefteå Kraft AB

18. Sotenäsbostäder AB
Energi Försäljning Sverige AB

19. Stiftelsen Vansbrohem
E.ON Energilösningar AB

20. Stiftelsen Chalmers Studenthem
Mälarenergi AB

21. Stiftelsen Nordiska Muséet AB
Skellefteå Kraft AB

22. Säfflebostäder AB
Bixia AB

23. Söderköpings kommun
E.ON Energilösningar AB

24. Tingsrydsbostäder AB
Skellefteå Kraft AB

25. Valbohem AB
Inga inkomna anbud.

26. AB Vingåkershem
Inga inkomna anbud.

27. Vårgårda Bostäder AB
Energi Försäljning Sverige AB

28. AB Bostäder Borås
Skellefteå Kraft AB

Avtalstid

2021-01-01 – 2023-12-31.

Kontakt

Frågor om detta ramavtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig eller regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl. 

Uppdaterad 2020-11-30

Kontakt


Kontakt