Fastighetsförnödenheter - nya avtal tecknade

flera händer som håller upp verktyg i luften

Upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122 omfattar alla typer av professionella verktyg och produkter som behövs för att förvalta en fastighet. Från och med 2021-03-06 har HBV tecknat avtal med antagna leverantörer i sju av de 21 anbudsområden som upphandlingen omfattar. Ahlsell Sverige AB antas som rangordnad etta och Tools Sverige AB som rangordnad tvåa. Övriga anbudsområden har blivit föremål för överprövning och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. För dessa områden hänvisar HBV till ramavtalet 16-122 som är förlängt till och med 2021-04-12. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning

Upphandlingen Fastighetsförnödenheter 21-122 avser ramavtal för fastighetsförnödenheter som behövs för att förvalta en fastighet. Produkterna ska vara avsedda för professionellt bruk om inget annat tydligt anges.

Produktområden

 • beslag
 • elverktyg och maskiner
 • förnödenheter
 • handverktyg
 • infästningar
 • inredning fastighet
 • lyft och hantering
 • mät- och märkverktyg
 • personligt skydd
 • redskap 
 • svets
 • tillbehör
 • tryckluft
 • verkstadsutrustning

Även reservdelar ingår i respektive produktgrupp. 

Leverantörerna erbjuder även utbildning och information kring produkterna och vägledning i rätt produktval avseende användning/metod och miljövänligare alternativ.

Upphandlingen omfattar 21 stycken anbudsområden och varje anbudsområde har utvärderats och tilldelats var för sig. HBV har nu tecknat avtal i sju av dessa 21 anbudsområden. Övriga anbudsområden är föremål för överprövning och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. För dessa områden hänvisar HBV till ramavtalet Järnhandelsvaror 16-122 som är förlängt till och med 2021-04-12.
Läs mer i HBVs avtalskatalog>>

Antagna leverantörer i rangordning

B - Dalarnas län
1. Ahlsell Sverige AB
2. Tools Sverige AB

C - Gotlands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. Tools Sverige AB

F - Jämtlands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. Tools Sverige AB

J - Norrbottens län
1. Ahlsell Sverige AB
2. Tools Sverige AB

O - Värmlands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. Tools Sverige AB

P - Västerbottens län
1. Ahlsell Sverige AB
2. Tools Sverige AB

Q - Västernorrlands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. Tools Sverige AB

Avtalstid

2021-03-06 – 2023-03-05 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. 

Garantitid

Ett års garanti gäller på verktyg och maskiner samt batterier. Längre garantitider kan lämnas efter överenskommelse mellan beställare och leverantör.

Avtalsvillkor

I angivna priser ingår samtliga kostnader och omkostnader såsom exempelvis frakt, kostnader för utbildning, emballage och miljöavgifter och miljöskatter.

Vid leverans och transport gäller Incoterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid) till av beställaren anvisad plats inom hela Sverige. Leverantören ska även ordna transport och lossa varan från anländande transportmedel på av köparen anvisad plats.

Kontakt

Frågor om detta ramavtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin och regionansvariga affärsutvecklare Janne Sunnari.

 

Uppdaterad 2021-03-17

Kontakt


Kontakt


 • Janne Sunnari
  Janne Sunnari
  • Regionansvarig affärsutvecklare Norr
  • Besöksadress: Storgatan 48, 941 32 Piteå
  • 070-664 03 23
  • Epost