Ny upphandling Elmaterial och belysning

Arbetet med en ny upphandling av Elmaterial och belysning 20-103 har nu påbörjats. Övriga kunder, såsom medlemmars underkunder samt externa kunder i form av upphandlande myndigheter och organisationer har nu möjlighet att anmäla sig till den nya upphandlingen till och med 2020-01-25. HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik.

Upphandlingen omfattar exempelvis kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar, elvärme och tillhörande produkter. 

Kammarrätten meddelade i slutet av december 2019 att HBV inte beviljats något prövningstillstånd gällande den överprövning som gjordes av Förvaltningsrättens dom avseende upphandlingen Elmaterial och belysning 19-103. Därför gör nu HBV om upphandlingen helt från grunden. Ambitionen är att ha ett nytt avtal på plats 2020-03-01, när de gamla avtalen löper ut.

Senast 2020-01-25 ska medlemsbolag som ej önskar vara avropsberättigade, skicka in sin avanmälan.

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren.

Läs mer om upphandlingen här>>

Blankett för påanmälan>>

Blankett för avanmälan>>

Uppdaterad 2020-01-10