Ny upphandling av Tvättstugeutrustning - Service och installation

Den nya upphandlingen av Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 blir en egen fristående ramavtalsupphandling. Ramavtalet kommer att omfatta service och installation av tvättstugeutrustning och kommer att vara geografiskt indelat. Planerad avtalsstart är 2020-01-01 och annonsering av den nya upphandlingen planeras till sommaren 2019. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Övriga kunder, såsom medlemmars underkunder samt externa kunder i form av upphandlande myndigheter och organisationer som lyder under LOU måste anmäla sig till den nya upphandlingen senast 2019-07-22 för att vara avropsberättigade.

Anmälningsblankett hittar du här>>.

Avanmälningsblankett för HBVs medlemsbolag som inte har för avsikt att avropa från detta ramavtal hittar du här>>.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart är 2020-01-01.

Annonsering

Annonsering planeras till sommaren 2019.

Ansvarig upphandlare

Elin Erwid.

Uppdaterad 2019-05-05