Ny upphandling av trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial

HBV planerar att genomföra en ny upphandling av Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial 20-117. Den nya upphandlingen kommer att ersätta det tidigare ramavtalet Trädgårdsprodukter 16-117. Anmälan till den nya upphandlingen pågår till och med 2019-09-06 för externa kunder och annonsering planeras under hösten. Våra medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

Den nya upphandlingen kommer att vara indelad i fyra produktområden och 21 geografiska områden (Sveriges län) per produktområde. 

Produktområden:

  • Trädgårdsmaterial (jordsäckar, gräsfrön, ogräsmedel m.m.)
  • Växter (perenner, buskar, häckar, träd, rosor m.m)
  • Grus (bergskross, halkbekämpning, sandlådesand, makadam, m.m.)
  • Jord i bulk (rabattjord, surväxtjord, urnjord m.m.)

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 1 april 2020. 

Annonsering

Annonsering planeras till hösten 2019.

Ansvarig upphandlare

Adam Anstrin.

Uppdaterad 2019-08-20