Ny upphandling av Storköksutrustning

HBV har nu påbörjat den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126. Upphandlingen är indelad i två delar. Anbudsområdet ”Storköksutrustning” omfattar storköksutrustning med och utan installation. Produkter som omfattas är kyl- och frysförvaring, diskutrustning, varmkök och varmhållning samt beredning och tillagning. För detta anbudsområde kommer ramavtal att ingås med fem leverantörer i rangordning.

Övriga anbudsområden gäller för service, reparation och installation och kommer att vara geografiskt indelade. I dessa anbudsområden kommer ramavtal att ingås med tre leverantörer i rangordning. Tidigare separat avtalsområde för diskmaskiner försvinner i den nya upphandlingen. 

Anmälan/avanmälan

Sista anmälningsdag för externa kunder är 2019-12-01. HBVs medlemmar är avropsberättigade per automatik.

Läs mer om avropsberättigade här>>.

Annonsering

Planerad till mitten av december.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart är mars 2020.

Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 

 

Ansvarig upphandlare Helena Kuusisto.

Uppdaterad 2019-11-26