Ny upphandling av Skyltar

HBV kommer inom kort annonsera en ny upphandling av Skyltar 20-144. Upphandlingen är indelad i två anbudsområden; inomhusskyltar (exempelvis namntavlor, anslagstavlor och informationstavlor) samt utomhusskyltar (exempelvis parkerings- och trafikskyltar). Varje anbudsområde är rikstäckande och utvärderas var för sig. Ramavtal kommer att ingås med tre leverantörer per anbudsområde. Planerad avtalsstart är 2020-03-01.

Omfattning

Produkter som omfattas av den kommande upphandlingen är leverans av skyltar för inom- och utomhusbruk i framförallt trappuppgångar, gemensamhetsutrymmen samt utemiljöer såsom loftgångar, dörrar, fasader, gårdar, parkering samt gång- och cykelvägar samt namntavlor, anslagstavlor, informationstavlor, parkerings- och trafikskyltar och anvisningsprodukter.

Upphandlingen kommer även att omfatta beställning av produkter med montage för de som så önskar. 

På- och avanmälan

Sista anmälningsdag för externa kunder är 2019-12-13. HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik.
Läs mer om avropsberättigade här>>.

Annonsering

Annonsering av denna upphandling är planerad till mitten av december 2019. 

Avtalstid

Planerad avtalstid 2020-03-01 - 2022-02-28 med möjlighet till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.


Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

Uppdaterad 2019-12-02