Ny upphandling av Säkerhetsdörrar 19-111

HBV planerar nu en ny upphandling av ramavtal gällande Säkerhetsdörrar 19-111. Den nya upphandlingen kommer att vara rikstäckande och fördelad över fyra geografiska områden; Nord, Väst, Syd och Öst. Säkerhetsdörrarna som ingår i upphandlingen är brand-, ljud-, gas- och säkerhetsklassade.

Materialval av säkerhetsdörrar kommer fördelas över trä- och ståldörrar, både anpassade för trapphus- och loftgångsmiljö.

Det kommer att vara möjligt för beställarna att beställa säkerhetsdörrar inklusive och exklusive montagearbete.

Planerad avtalsstart är 2019-01-01. 

Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Våra medlemsbolag är avropsberättigade per automatik och behöver ej anmäla sig, däremot måste en avanmälan skickas in om man har ej har för avsikt att nyttja avtalet framöver.

Information om avtalet samt på- och avanmälningsblanketter hittar du här>>.

Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Uppdaterad 2018-04-12

Kontakt