Ny upphandling av Markvårdsmaskiner

Nu påbörjar HBV den nya upphandlingen av Markvårdsmaskiner 19-125, bestående av åtta olika anbudsområden. Upphandlingen kommer att vara rikstäckande och ha en kombinerad avropsmodell med dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning i samtliga delar. Planerad avtalsstart är 2019-05-01. Externa kunder, kommuner, våra medlemmars underkunder och övriga upphandlande myndigheter är välkomna att anmäla sig till denna upphandling senast 2019-02-12.

Omfattning

Upphandlingen omfattar markvårdsmaskiner samt redskap/tillbehör till dito lämpade för yttre skötsel inom bostadsområden och parker. Upphandlingen är indelad i åtta olika anbudsområden:

Del A - Åkgräsklippare 14-50 hk och redskap/tillbehör

Del B - Redskapsbärare 19-24 hk och redskap/tillbehör

Del C - Redskapsbärare 25-75 hk och redskap/tillbehör

Del D - Redskapsbärare 76-150 hk och redskap/tillbehör

Del E - Ej bogserade sopmaskiner och redskap/tillbehör

Del F - Bogserade sopmaskiner och tillbehör

Del G - Kompakttraktorer och redskap/tillbehör

Del H - Kompaktlastare och redskap/tillbehör

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2019-05-01. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. 

Anmälan

Externa kunder, kommuner, våra medlemmars underkunder och övriga upphandlande myndigheter är välkomna att anmäla sig till denna upphandling senast 2019-02-12. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV.

Anmälningsblanketten skickas till anmalningar@hbv.se.

Avanmälan

Alla HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik och behöver därför inte anmäla sig. Däremot ska en avanmälan skickas in senast 2019-02-12 om medlemsbolaget avser att inte avropa från den kommande upphandlingen. Avanmälningsblanketten skickas till avanmalningar@hbv.se.

Kontakt

Frågor gällande denna upphandling besvaras av ansvarig upphandlare Adam Anstrin. 

Uppdaterad 2019-01-22