Ny upphandling av Markvårdsmaskiner annonserad

HBV har annonserat den nya upphandlingen av Markvårdsmaskiner 19-125. Sista anbudsdag är 2019-04-01. Upphandlingen består av åtta olika anbudsområden och är rikstäckande och kommer att ha en kombinerad avropsmodell med dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning i samtliga delar. Planerad avtalsstart är 2019-05-01. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

Omfattning

Upphandlingen omfattar markvårdsmaskiner samt redskap/tillbehör till dito lämpade för yttre skötsel inom bostadsområden och parker. Upphandlingen är indelad i åtta olika anbudsområden:

Del A - Åkgräsklippare 14-50 hk och redskap/tillbehör

Del B - Redskapsbärare 19-24 hk och redskap/tillbehör

Del C - Redskapsbärare 25-75 hk och redskap/tillbehör

Del D - Redskapsbärare 76-150 hk och redskap/tillbehör

Del E - Ej bogserade sopmaskiner och redskap/tillbehör

Del F - Bogserade sopmaskiner och tillbehör

Del G - Kompakttraktorer och redskap/tillbehör

Del H - Kompaktlastare och redskap/tillbehör

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2019-05-01. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. 

 

Länk till HBVs annonserade upphandlingar>>

Uppdaterad 2019-03-21

Kontakt