Ny upphandling av inglasade balkonger och uteplatser

hyreshus med inglasade balkonger

Det finns många fördelar med inglasade balkonger. Förutom att balkongsäsongen förlängs då man kan sitta ute redan tidigt på våren till långt in på hösten, så ger de också ett extra skydd mot regn och vind. De ger även tillgång för hyresgäster till extra utrymme som kan användas året runt. Dessutom skyddar en inglasad balkong mot ljud och buller utifrån samt bidrar till lägre uppvärmningskostnader tack vare glasets isolerande effekt. Nu påbörjar HBV en ny upphandling av Balkonginglasning med planerad avtalsstart 2021-05-15. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Upphandlingen Balkonginglasning 21-155 omfattar leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. Den är indelad i 21 regioner vilka motsvarar Sveriges samtliga 21 län. HBV kommer att anta två leverantörer per region. Avropsordning är rangordning. Den årliga volymen uppskattas till cirka 28 miljoner kronor. 

Annonsering

HBV har för avsikt att annonsera upphandlingen av Balkonginglasning under januari 2021. Sista dag för på- och avanmälan är 2021-01-20.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 2021-05-15.

Befintligt ramavtal Balkonginglasning 17-155 är giltigt till och med 2021-05-14. Läs mer>>

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom.

Uppdaterad 2021-01-11

Kontakt


Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost