Ny upphandling av IMD-produkter och tjänster

högt vitt hyreshus med blå himmel ovanför

Det har blivit dags att upphandla ramavtalsområdet IMD-produkter och tjänster på nytt. Som ett naturligt steg i att bidra till fastighetsbranschens digitalisering utökar HBV produktportföljen denna gång med två nya internationellt vedertagna standarder, NB-IoT samt LORAwan. Dessa standarder underlättar för mätinsamling även i annan bebyggelse än flerfamiljshus. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Kort beskrivning

Upphandlingen av IMD-produkter och tjänster 21-145 avser olika delar som ingår i ett komplett system för IMD, Individuell Mätning och Debitering. Som exempel kan nämnas mätdon för mätning av vatten, el, värme och temperatur, insamlingsenheter som ansluter till internet samt centralt system för mätinsamling (som molntjänst). Beställaren kan ha olika teknikval som kabelanslutet mätdon för M-Bus alternativt wireless M-Bus.

Nytt för denna upphandling blir mätdon med IoT teknik som LORAwan och NB-IoT. IoT, eller Internet Of Things är ett samlingsnamn för internetuppkopplade enheter som kan styras eller användas för att skicka information.

HBVs tekniska kravspecifikation för detta upphandlingsområde har tidigare tagits fram i samarbete med Sveriges Allmännytta. Inför denna upphandling har HBV tagit hjälp av Sustainable Innovation Sweden för teknisk sakkunnskap.

Hårdvaran avropas med rangordning. Avrop för molntjänsten kommer att ske genom dynamisk rangordning där beställarnas krav och förutsättningar styr avropet.

Upphandlingen av IMD-produkter och tjänster kommer omfatta flera anbudområden för att främja god konkurrens och möjliggöra att olika mätningstekniska principer konkurrerar med liknande produkter. Till exempel så konkurrerar inte ultraljudsmätare med en vinghjulsmätare.

Som ett naturligt steg i att bidra till fastighetsbranschens digitalisering utökar HBV produktportföljen med två nya internationellt vedertagna standarder, NB-IoT samt LORAwan. Dessa standarder underlättar för mätinsamling även i annan bebyggelse än flerfamiljshus. 

För att ytterligare bredda produktportföljen så kommer upphandlingen innehålla två nya anbudområden:

 • fjärravläsning av analog huvudvattenmätare med tillhörande databastjänst,
 • digitalt verktyg för inventering och statusbedömning av avloppsbrunnar.

Annonsering

Annonsering av upphandlingen IMD-produkter och tjänster 21-145 planeras till mars 2021.

Sista dag för på- och avanmälan är 2021-02-25.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 2021-09-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe eller regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

Uppdaterad 2021-01-03

Kontakt


Kontakt


 • Janne Sunnari
  Janne Sunnari
  • Regionansvarig affärsutvecklare Norr
  • Besöksadress: Storgatan 48, 941 32 Piteå
  • 070-664 03 23
  • Epost