Ny upphandling av Elkraft 19-134

Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling för Elkraft 19-134 som annonseras under maj/juni månad. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2019. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 4 maj 2018.

Fördelar

Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna (hädanefter kallad kunden). Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål.

Specifikt för samordnade elupphandlingar är den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål. 

Avtalet erbjuder följande fördelar:

  • Fyra olika avtalsmodeller att välja mellan: - A Rörligt elpris - B Fast elpris - Engångstillfälle - C Fast elpris - Genomsnitt (index) - D Fysisk leverans och finansiell prissäkring portföljförvaltning
  • Möjlighet till olika avtalsperioder
  • Statistik och rapportering är specificerat i avtalet
  • Kvalitetssäkring av leverantör i upphandling och under avtalsperioden
  • Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad
  • Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft
  • Samarbete med elinköpsexpert
  • Årliga informationsmöten om Elkraft
  • Låg administrativ avgift, endast 0,20 öre per KWh 

Samarbete med expert inom elhandel

HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Magnus Kjellin har arbetat med att utveckla inköpsmodeller för den avreglerade elmarknaden sedan 1993. 

Anmälan

Senast den 4 maj ska er anmälan vara HBV tillhanda. Fyll i Anmälningsblanketten samt Blankett kundinformation och skicka den till sandra.sedig@hbv.se.

Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV.

Kontakta oss

Har ni frågor om upphandlingen är ni välkomna att skicka frågor till ansvarig upphandlare Sandra Sedig.

Uppdaterad 2018-04-13