Ny upphandling av eldrivna arbetsfordon

eldrivna arbetsfordon i olika storlekar med och utan flak

HBV upphandlar ramavtal för eldrivna arbetsfordon med tillbehör och tillval av olika slag inklusive rikstäckande leverans, garantiåtaganden och service till våra medlemmar och övriga kunder. Upphandlingen omfattar fyra anbudsområden som utvärderas och tilldelas separat. Sista anbudsdag är 2021-11-22. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning

Den nya upphandlingen Elfordon 22-127 är annonserad och fram till 2021-11-22 finns möjlighet för leverantörer att lämna anbud. Ramavtal kommer att ingås med samtliga anbudsgivare som uppfyller kvalificeringskrav, obligatoriska krav och villkor och som offererar minst ett elfordon i grundutförande med samtliga tillval och tillbehör enligt de krav som ställs i respektive anbudsområde.

Upphandlingen omfattar fyra anbudsområden som utvärderas och tilldelas separat.

A – Korta elfordon
B – Semilånga elfordon
C – Långa elfordon
D – Elfordon N1 (nytt anbudsområde)

Anbudsområde D – Elfordon N1 är ett nytt anbudsområde som omfattar eldrivna lastbilar med en lägsta topphastighet av 70 km/h. 

Länk till annonserad upphandling Elfordon 22-127>> (länken är giltig till och med 2021-11-22)

Avropsmodell

Avrop vid köp av ett fordon sker genom dynamisk rangordning. Avrop vid köp av två eller fler fordon sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-02-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Befintligt ramavtal Elfordon 18-122 är giltigt till och med 2022-01-31. Läs mer>>

Kontakt

Frågor om upphandlingen Elfordon 22-127 besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin eller regionansvarig affärsutvecklare Gustav Lundin. 

Uppdaterad 2021-10-31

Kontakt


Kontakt


  • Gustav Lundin
    Gustav Lundin