Ny tilldelning av Brandskydd 20-120 A2-A7

två händer håller i brandsläckare och släcker eldsvåda

HBV valde att återkalla det första tilldelningsbeslutet som meddelades 2021-03-09 avseende upphandlingen Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7. Utvärderingen har nu omprövats efter att HBV har begärt in testrapporter för samtliga anbudsgivares offererade litiumsläckare, vilket varit ett krav enligt punkt fyra i upphandlingsföreskrifterna. Upphandlingen har nu tilldelats på nytt och avtalsspärren löper ut 2021-04-23. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Upphandlingen Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, omfattar försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering. 

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning för respektive anbudsområde:

Anbudsområde A2 (Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanlands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Noha Sweden AB

Anbudsområde A3 (Uppsala och Stockholms län samt Gotland)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Dafo Brand AB

Anbudsområde A4 (Västra Götalands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Noha Sweden AB
3. Securitas Sverige AB

Anbudsområde A5 (Södermanlands och Östergötlands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Dafo Brand AB

Anbudsområde A6 (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Noha Sweden AB

Anbudsområde A7 (Region Skåne samt Blekinge län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Noha Sweden AB

Avtalsspärren löper ut 2021-04-23. Först därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer.

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe eller regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl. 

Uppdaterad 2021-04-17

Kontakt


Kontakt