Filmen om oss - på två minuter!

Det började den 3 april 1952. Två bostadsbolag, Norrköpings Stads Stiftelse Hyresbostäder och AB Stockholmshem, beslutade sig för att göra något åt de skenande materialpriserna. De startade Husbyggnadsvaror HBV Förening. Redan ett år senare var vi sex anställda och omsatte nio miljoner kronor per år.

Idag har vi närmare 350 medlemsbolag, är cirka 40 anställda och omsätter närmare 2,5 miljarder kronor per år.

Följ med på vår resa och se filmen om oss på två minuter!

Uppdaterad 2018-10-22