Ny process för administrativ ersättning

Sedan årsskiftet reglerar vi vår administrativa ersättning på ett nytt sätt. Tidigare har avtalsleverantören ställt ut en kreditfaktura men kommer nu istället bli fakturerade av HBV. Ersättningen kommer att faktureras månadsvis i efterskott. I samband med att vi skickar fakturan kommer leverantören även få ett epostmeddelande med en specifikation över vilka av era fakturor vi grundar beräkningen av ersättningen på.
Vår förhoppning är att denna nya process ska underlätta och förenkla hanteringen för våra avtalsleverantörer.

Är du leverantör till HBV är vi tacksamma om ni kan delge oss information som underlättar arbetet för både er och oss. Den vi behöver information är: 

- Er e-fakturalösning
- En e-postadress dit själva specifikationen ska skickas
- Kontaktperson hos er gällande administrativ ersättning med namn, telefonnummer samt fullständig e-postadress

Informationen kan ni skicka till info@hbv.se. Ni kan även ringa till oss på: 08-556 765 00.

Uppdaterad 2018-02-05

Kontakt