Ny överprövning av Elmaterial och belysning

HBVs upphandling av Elmaterial och belysning 19-103 har återigen blivit föremål för överprövning och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten. Befintliga avtal, Elmaterial och belysning 15-103, gäller till och med 2019-04-30 och därefter kommer HBV att teckna tillfälliga avtal med befintliga leverantörer under överprövningsperioden. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Uppdaterad 2019-04-24