Ny kemikalieskatt på vitvaror

Den 18 juni beslöt Riksdagen att höja kemikalieskatten enligt Regeringens förslag i vårbudgeten för 2019. Skatten på kemikalier höjs från åtta kronor till elva kronor per kilogram för vitvaror. Det maximala skattebeloppet per vara höjs från 327 kronor till 440 kronor. Den nya lagen gäller från och med den 1 augusti 2019.

Den nya skatten kommer att påföras samtliga vitvaror som levereras ut till kund från och med 1 augusti även om beställning och överenskommelser om leverans är upprättat före detta datum.

Läs mer om den nya skatten här>>.

Uppdaterad 2019-07-02