Ny annonsering av IMD-produkter och Styr- och reglerutrustning

hand som håller upp en digital termometer framför ett element

HBV beslutade i början av oktober att avbryta upphandlingarna IMD-produkter samt Styr- och reglerutrustning. Orsaken till avbrytandet var att annonserna för de båda upphandlingarna inte innehöll all den information som EUs annonsformulär kräver. Nu har HBV annonserat de båda upphandlingarna på nytt och sista anbudsdag är 2021-11-14. Planerad avtalsstart är 2022-01-01. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning IMD-produkter 22-145

Upphandlingen omfattar varor avseende individuell mätning och debitering och har delats in i sju anbudsområden som utvärderas och tilldelas var och en för sig. HBV avser att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde med undantag för anbudsområde E - Centralt system där maximalt fem leverantörer kommer att antas.

A - Flödesmätare för vatten och värme
B - Volym- och energimätare med LORA/NB-Iot*
C - Komplett paket för lgh-mätning med B-Bus för kabel samt insamlingsenhet
D - Komplett paket för lgh-mätning med wireless M-Bus samt insamlingsenhet
E - Centralt system för mätinsamling (molntjänst)
F - Fjärravläsning av huvudvattenmätare (tjänst)
G - 3-D kamera för brunnsinspektion (tjänst)

Jämfört med befintligt ramavtal utökar HBV produktportföljen med två nya standarder, NB-IoT* samt LoRa*. Dessa standarder möjliggör IoT-funktioner samt mätinsamling. Två nya anbudsområden har även lagts till: fjärravläsning av analog huvudvattenmätare med tillhörande databastjänst samt 3-D kamera för brunnsinspektion.

Avropsmodell

Anbudsområde A–D: Avrop vid projekt som omfattar färre än 500 stycken mätdon sker genom rangordning. Avrop vid projekt som omfattar 500 stycken mätdon eller fler sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Anbudsområde E: Avrop sker genom dynamisk rangordning.

Anbudsområde F–G: Avrop sker genom rangordning. Ingen förnyad konkurrensutsättning tillämpas för anbudsområde F och G.

Länk till annons>> (länken är giltig till och ms 2021-11-14)

Omfattning Styr- och reglerutrustning 22-118

Upphandlingen omfattar fem anbudsområden inom styr- och reglerprodukter och tjänster och varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV avser att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde, med undantag för anbudsområde 5 - Fastighetsstyrning med AI, där maximalt två leverantörer kommer att antas.

1 – WebDUC med tillbehör
2 – PLC med tillbehör
3 – Prognos- och klimatstyrning med tillhörande databas, tillvalsmoduler till exempel visualisering samt energirådgivare.
4 – Överordnat system för övervakning och fjärrstyrning.
5 – Fastighetsstyrning med AI.

Avropsmodell

Avrop från anbudsområde 1-3 samt 5 kommer att ske genom strikt rangordning. Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämas.

Avrop från anbudsområde 4 kommer att ske genom strikt rangordning vid avropsvärde lägre än 100.000 kronor. För avropsvärde från 100.000 kronor eller mer ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas.

Länk till annons>> (länken är giltig till och med 2021-11-14)

Avtalstid

Planerad avtalsstart för dessa två upphandlingar är 2022-01-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Frågor om dessa upphandlingar besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe eller regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

Uppdaterad 2021-10-15

Kontakt


Kontakt


  • Janne Sunnari
    Janne Sunnari