Nominera till Årets inköpsprestation 2018

Nu är det dags att uppmärksamma någon eller några som var särskilt framgångsrika inom inköpsområdet under 2018. Nominera inköpsprestationer som förtjänar att premieras! Vinnaren, eller vinnarna, presenteras på HBVs Upphandlingsdag den 17 oktober.

HBV - allmännyttans inköpsfunktion vill sprida kunskap om framgångsrika inköpsprestationer och personer som gjort något extra inom inköp. Inköpsprestationen ska vara genomförd under 2018 och alla HBVs medlemsbolag är välkomna med nomineringar.

Nominera så här:

1.
Namnge inköpsprestationen och ange den eller dem som gjort något extra under 2018. Det kan handla om ett betydelsefullt eller komplicerat inköp som genomförts på ett väldigt bra och innovativt sätt.

2.
På vilket sätt är prestationen särskilt betydelsefull eller komplicerad? 

3.
Hur har eventuellt nytänkande/innovation tillvaratagits?

4.
På vilket sätt har upphandlingen genomförts?

5.
Ger prestationen positiva ekonomiska effekter? På vilket sätt?

6.
Ger prestationen möjligheter till positiva miljöeffekter? På vilket sätt?

7.
Ger prestationen möjligheter till positiva sociala effekter? På vilket sätt?

8.
Möjliggör prestationen att inköpsarbete och utvärderingar kommer att underlättas? Hur?

9.
Övrigt som gör att ni anser att prestationen borde vinna priset som Årets inköpsprestation 2018. Vad, varför osv.?

10.
Ange kontaktperson (-er)/ansvarig(-a) för prestationen, för kontakt och eventuella kompletterande upplysningar. 

Inlämnat bidrag får omfatta maximalt tre A4-sidor och skickas till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, senast den 17 september.

Uppdaterad 2019-09-02

Kontakt