Nominera årets Hållbarhetsleverantör 2019

Många leverantörer har under året varit framgångsrika i sina hållbarhetsarbeten. HBVs pris är ämnat att lyfta fram detta viktiga arbete. Under HBVs Hållbara dagar nästa år den 9-10 mars kommer vi att avslöja vilken leverantör som kammar hem titeln Årets Hållbarhetsleverantör. Nominering är härmed öppen!

Så här gör du för att nominera:

1. Namnge leverantören och hållbarhetsarbetet och/eller ange den person eller de personer som gjort något extra i hållbarhetsarbetet under det gångna året. Det kan handla om ett enskilt hållbarhetsprojekt, om speciella leveranser med stort hållbarhetsinnehåll eller om genomförda processer för att kunna leva upp till de ökade hållbarhetskrav som får allt större betydelse och som genomförts på ett väldigt bra och innovativt sätt. 

2. På vilket sätt är prestationen särskilt betydelsefull och vilka möjligheter ger den?

3. Hur ger prestationen positiva hållbara effekter (ekonomiskt, ekologiskt och/eller socialt)?

4. Hur kommer arbetet att underlätta för beställarna att uppfylla kraven på så kallade hållbara beställningar?

5. Övrigt som bidrar till att ni anser att leverantören bör utnämnas till Årets Hållbarhetsleverantör?

6. Ange kontaktperson(-er)/ansvarig(-a) för prestationen så att vi kan kontakta vederbörande för eventuella kompletterande upplysningar. 


Hållbarhetsarbetet ska ha genomförts under 2019. Samtliga av HBVs avtalsleverantörer får delta i tävlingen. Vem som helst får nominera, inlämnat bidrag får max vara på tre A4-sidor. Sista nomineringsdag är 31 januari 2020. Skicka din nominering till therese.borg@hbv.se.

Uppdaterad 2019-12-01

Kontakt