Mina sidor

skrivande hand på laptop

Varmt välkommen till HBVs portal Mina sidor!


Genom att följa upp dina gjorda inköp skapas förutsättningar för ännu bättre affärer. Via rapporter som finns i HBVs nya portal Mina sidor kan du enkelt följa upp företagets inköp i realtid och få en god bild av omsättning per leverantör, per kundtyp och per ramavtal.

Logga in till rapporterna>>

Vem kan logga in?

Alla HBVs medlemmar har möjlighet att logga in på Mina sidor.

Hur får jag inloggningsuppgifter?

Den som är företagsledare eller kommunchef bestämmer vem av medarbetare som ska ha åtkomst till portalen, därför behöver företagsledare eller kommunchef skicka ett godkännande till info@hbv.se med medarbetarens namn, epost och befattning. Därefter skickar HBV ut en länk med inloggningsuppgifter till medarbetaren.

Vilken information finns i portalen?

I portalen kan du kan skapa dig en bra bild över er spend på HBV-avtalen genom att läsa rapporter som visar ditt företags inköp. Du har också möjlighet att se ditt företags års- och återbäringsbesked med information om volymbonus, utdelning och återbäringsgrundande omsättning. Datan i rapporterna uppdateras varje dygn.

Hur sparas mina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Här kan du läsa mer om HBVs integritetspolicy.

HBVs ramavtal

I vår avtalskatalog hittar du all information om våra ramavtal.

Kontakt

Uppdaterad 2021-09-09