Meddelad dom i överprövad fönsterupphandling

en man som sätter in ett nytt fönster

Efter drygt ett år har Förvaltningsrätten i Stockholm den 19 november 2021 äntligen meddelat dom i överprövningen av upphandlingen 20-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage. Nu avvaktar HBV avtalsspärren som löper ut 2021-11-29. Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.

Förvaltningsrätten har dömt till HBVs fördel och avslagit Mockfjärds Fönster ABs (bolaget) ansökan om överprövning. Förvaltningsrätten fanna att bolaget inte kan anses lida skada till följd av de upphandlingsrättsliga fel som de har gjort gällande i målet och att det saknas stöd för att bolaget skulle hamna i ett bättre läge om upphandlingen gjordes om. 

Mockfjärds Fönster AB måste nu överklaga domen till Kammarrätten senast 2021-11-29 eller begära att Kammarrätten beslutar om interimistiskt beslut, det vill säga att avtal inte får ingås innan något annat har bestämts. Först därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal. 

Kontakt

Frågor om upphandlingen 20-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage besvaras av ansvarig inköpsstrateg Haidi Faraj eller regionansvarig affärsutvecklare Gustav Lundin.

Uppdaterad 2021-11-28

Kontakt


Kontakt


  • Gustav Lundin
    Gustav Lundin