Markvårdsmaskiner på remiss

HBV har en RFI (Request For Information) ute för ramavtalet Markvårdsmaskiner. Målet är att få en bättre bild av vad marknaden kan erbjuda utifrån de behov som HBVs medlemsbolag har. Fram till 2018-11-09 finns det möjlighet att svara på denna.

Uppdaterad 2018-11-06

Kontakt