Markvårdsmaskiner 19-125 tilldelad

HBV har nu slutfört utvärderingen av den nya ramavtalsupphandlingen av Markvårdsmaskiner 19-125. Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr fram till och med 2019-05-13. Därefter kan avtal tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

Anbudsområde A - Åkgräsklippare

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer: 

 • Gräsvårdsmaskiner i Malmö AB
 • LHS Maskiner AB
 • Markvårdsmaskiner Väst AB
 • Svenningsens Maskin AB

Anbudsområde B – Redskapsbärare och tillbehör/redskap 19-24 hk

HBV har utsett följande företag som leverantör:

 • Markvårdsmaskiner Väst AB

Anbudsområde C - Redskapsbärare och tillbehör/redskap 25-75 hk

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer: 

 • Lantmännen Maskin AB
 • Markvårdsmaskiner Väst AB
 • Svenningsens Maskin AB
 • Willegruppen AB

Anbudsområde D - Redskapsbärare och tillbehör/redskap 76-150 hk

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer:

 • Kärcher AB
 • Markvårdsmaskiner Väst AB
 • Willegruppen AB

 Anbudsområde E – Ej bogserade sopmaskiner

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer: 

 • Aebi Schmidt Sweden AB
 • Kärcher AB
 • Ströman Maskin AB

Anbudsområde F – Bogserade sopmaskiner

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer: 

 • Aebi Schmidt Sweden AB
 • Markvårdsmaskiner Väst AB
 • Miljömaskiner Motala AB

Anbudsområde G - Kompakttraktorer

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer:

 • Lantmännen Maskin AB
 • Markvårdsmaskiner Väst AB
 • Svenningsens Maskin AB

Anbudsområde H - Kompaktlastare

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer:

 • Lantmännen Maskin AB
 • Markvårdsmaskiner Väst AB
Uppdaterad 2019-05-05

Kontakt