Måleriprodukter, tapeter och måleriredskap 17-124 förlängs

HBV förlänger giltighetstiden för ramavtalet gällande Måleriprodukter, tapeter och måleriredskap till och med 2020-01-31. Avtalet är indelat i två anbudsområden där anbudsområde A är rikstäckande rangordnat och anbudsområde B är rangordnat per län. Produkter som omfattas är exempelvis måleriprodukter inklusive brytning av färg samt tapeter och måleriredskap. Ansvarig upphandlare är Lasse Lundmark.

HBV har efter denna förlängning option på ytterligare ett års förlängning.

Klicka här för att komma till avtalet för Måleriprodukter, tapeter och måleriredskap>>

Uppdaterad 2018-09-06

Kontakt