Måleriprodukter annonserad

HBVs nya upphandling av Måleriprodukter 21-124 är indelad i två anbudsområden, köp i butik samt leverans. Den del som avser enbart leverans är rikstäckande, medan delen som avser köp i butik är regionalt indelad i Sveriges 21 län. Strikt rangordning kommer att gälla i samtliga anbudsområden, som utvärderas och tilldelas var för sig. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde, dock gäller att färre leverantörer kan antas om inte lämnade anbud uppfyller samtliga krav som är ställda i upphandlingen. Sista anbudsdag är 2020-11-09. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning

Den nya upphandlingen av Måleriprodukter 21-124 omfattar följande produktområden:

 • Färg - såsom snickerifärg, väggfärg, takfärg, brandskyddsfärg, grundfärg, fasadfärg, utomhusfärg för målning på trä, diffusionsöppen färg och spärrfärg
 • Spackel - såsom medium, grov, snickerispackel, sprutspackel och rullspackel
 • Tapeter - såsom papptapeter, non wowen-tapeter
 • Verktyg - såsom bredspacklar, japanspacklar, rullar, byglar, penslar, tapetverktyg, förlängningsskaft
 • Förbrukningsmaterial och övriga produkter kopplade till måleri - såsom vävlim, tapetlim, klotterborttagningsmedel, glasfiberväv, pappremsa, maskeringstejp, akrylfog och sandpapper

Upphandlingen består av två anbudsområden:

Del A - Köp i butik. Regionsindelat i Sveriges 21 län.

Del B - Leverans. Rikstäckande.

Anbudsområdena kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. Strikt rangordning gäller för båda två. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde.

Möjlighet till trepartsavtal finns. 

Sista anbudsdag är 2020-11-09. 

Miljökrav varutransporter

I upphandlingen Måleriprodukter 21-124, anbudsområde B, har HBV ställt krav på att minst 25 % av transporterna ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2021-02-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år.

Länk till annons i TendSign>> (länken är giltig till och med 2020-11-09)

Befintligt ramavtal Måleriprodukter 17-124 är giltigt till och med 2021-01-31.

Länk till befintligt ramavtal för Måleriprodukter 17-124>>

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin eller regionansvariga affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Uppdaterad 2020-10-12

Kontakt


Kontakt


 • Lars Lönnblad
  Lars Lönnblad
  • Regionansvarig affärsutvecklare Syd
  • Besöksadress: Transportvägen 14 Löddeköpinge
  • 070-664 08 78
  • Epost