Måleriprodukter 17-124 förlängs

HBV förlänger giltighetstiden för ramavtalet gällande Måleriprodukter, tapeter och måleriredskap till och med 2021-01-31. Avtalet är indelat i två anbudsområden där anbudsområde A är rikstäckande rangordnat och anbudsområde B är rangordnat per län. Produkter som omfattas är exempelvis måleriprodukter inklusive brytning av färg samt tapeter och måleriredskap.

 

Del A - Måleriprodukter inklusive brytning av färg samt tapeter och måleriredskap med rikstäckande leverans. Rikstäckande och rangordnat.

1. Flügger Sweden AB
2. Daw Nordic AB

Del B - I butik tillhandahållna offererade måleriprodukter, tapeter och måleriredskap, möjlighet till brytning av färg samt personal i butik för sakkunnig rådgivning av arbetssätt/arbetsmetoder för offererade produkter. Regionsindelat och rangordnat i respektive region. 
Antagna leverantörer i bokstavsordning:

- Alcro Parti AB
- Caparol Sverige AB
- Colorama AB
- Flügger Sweden AB

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Uppdaterad 2020-02-22

Kontakt